Inne

Oferta kardiologiczna proponowana w ośrodku medycznym Sports Medic

{Oferta kardiologiczna proponowana w placówce medycznej Sports Medic to usługi wyspecjalizowane. Kardiologia Wrocław to leczenie schorzeń oraz nieprawidłowości w zakresie układu krążeniowego i serca. Kardiolog najpierw zleca odpowiednie badania, a później wdraża leczenie. Wykwalifikowani specjaliści do pacjentów ukierunkowani są indywidualnie, co oddziałuje na otrzymanie lepszych efektów.

Zabiegi realizowane w placówce odnoszą się do kardiologii inwazyjnej. Bazuje ona na wykorzystaniu cewnika naczyniowego i kardiologii nieinwazyjnej. W drugim wypadku chodzi o diagnostykę i terapię schorzeń układu krążenia oraz serca, bez konieczności fizycznej ingerencji w organizm. Kompleksowa opieka lekarska zawiera: konsultacje kardiologiczne, próby wysiłkowe EKG, badanie EKG Holter, badanie holter ciśnieniowy, USG serca, USG doppler, próby wysiłkowe, holtery ciśnieniowe, holtery EKG.

Kardiolodzy ze Sports Medic to mający spore doświadczenie oraz ciągle rozwijający umiejętności specjaliści, posiadający doświadczenie w terapii najmłodszych, dorosłych oraz sportowców. Do ekspertów należy się zgłaszać, gdy czuje się: ból albo ucisk w klatce piersiowej, arytmię serca, duszności, czy omdlenia i uczucie osłabienia. W ośrodku można korzystać tak samo z konsultacji, jak i z wysokospecjalistycznych procedur leczniczych: koronarografii, zabiegów przezskórnej angioplastyki wieńcowej, wszczepienia rozrusznika i kardiowertera – defibrylatora, inwazyjnych badań elektrofizjologicznych, przezskórnej ablacji albo operacji kardiochirurgicznej.

Wykorzystanie nowoczesnego sprzętu, duża wiedza i umiejętności personelu lekarskiego motywują do leczenia się tutaj. Zwłaszcza, że pacjenci mogą powrócić prędko do zdrowia, jak i do dawnej aktywności fizycznej. Plan terapii jest regularnie kontrolowany i o ile to konieczne, aktualizowany. Lekarze do każdego pacjenta nastawieni są indywidualnie i to wzbudza ufność.